Το Δ.Σ.του Συλλόγου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                   Σταμέλος Κωνσταντίνος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:            Νεοφωτίστου Ελένη

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :      Γαλάτου Χρυσοδήμητρα

ΤΑΜΕΙΑΣ:                        Ντουρντουρέκας Οδυσσέας

ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:        Κυριαζής  Βασίλειος

ΜΕΛΗ:                              Ζελιλίδης Γεώργιος
                                          Υφαντίδου Σοφία
            

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου